Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
- Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δέσποινα Τσόλκα
Κων/να Ντούτσου
Τηλέφωνο: 2103442072, 2684
FAX: 2103442098

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 6000/2/5260/5-λα/17-09-2014 έγγραφο Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ( αρ. πρωτ.ΥΠΑΙΘ/ΚΠ/149486/Β6/19-09-2014).

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.251/145816/Β6/15-09-2014 εγκυκλίου μας, σχετικά με την ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2014-2015, σας γνωστοποιούμε επιπλέον τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4278/2014 ( ΦΕΚ 157 τ. Α΄) κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Επίσης, η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (για Αστυνομικούς) θα δεχτεί υποψηφίους (ήδη υπηρετούντες Αστυνομικούς) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επιλογής για τους υποψηφίους των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει κριθεί ικανός για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική προκήρυξη, που περιγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, ανακοινώνεται από το Υπουργείο ημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ώστε οι υποψήφιοι να την αναζητήσουν προς ενημέρωσή τους.

Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε η εγκύκλιος αυτή (μπορεί να διανεμηθεί στους τελειόφοιτους) να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ